Badanie Ados-2

Chłopiec bawiący się klockamiW placówce Medica wykonujemy specjalistyczne badania pozwalającego wykryć zaburzenia ze spektrum autyzmu. Badanie Ados-2 to jedno z najnowszych i najbardziej cenionych metod diagnostycznych. Jego skuteczność i wiarygodność osiągają poziom innych narzędzi do diagnozy autyzmu, takich jak Autism Diagnostic Interview czy Social Communication Questionnaire. Zleca je lekarz, który podejrzewa u Pacjenta zaburzenia ze spektrum autyzmu. Diagności z placówki Medica doskonale znają procedurę wykonywanego badania (przeszli szkolenia zgodne z programem rekomendowanym przez autorów testu) oraz posiadają gruntowną wiedzę na temat specyfiki rozwoju dziecka, co jest szczególne ważne w przypadku prawidłowej diagnostyki. Badanie to stosuje się do diagnozy autyzmu dziecięcego, atypowego oraz zespołu Aspergera.

Diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu

Zdiagnozowanie autyzmu jest skomplikowanym procesem, ponieważ choroba ta przyjmuje różne formy i może objawiać się inaczej u każdego Pacjenta. Dlatego tak ważna jest szybka diagnoza – im wcześniej rozpocznie się proces leczenia, tym większe istnieją szanse na prawidłowy rozwój dziecka. Podstawowe kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu to m.in. nieprawidłowy lub upośledzony rozwój widoczny przed 3 rokiem życia dziecka w zakresie społecznego porozumiewania się, wybiórczego przywiązania lub tzw. symbolicznej zabawy. Zestaw Ados-2 zawiera protokoły badania dla pięciu modułów (T, 1, 2, 3, 4), które skierowane są do Pacjentów różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Badanie Ados-2 prowokuje Pacjenta do określonych zachowań społecznych, dzięki czemu możliwa jest jego obserwacja w trakcie interakcji z otoczeniem i badającym. W wyniku badania uzyskuje się wyniki jakościowe, ilościowe (afekt społeczny, ograniczone i powtarzane zachowania) oraz wynik całkowity.