Wsparcie psychologiczne

Celem działania Poradni Specjalistycznych Medica jest zapewnienie wsparcia psychologicznego swoim Pacjentom poprzez kompleksową i profesjonalną pomoc. Nasz Zespół składa się z specjalistów psychologów, psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach, m. in. w nurcie poznawczo – behawioralnym, systemowym, psychodynamicznym, eriksonowskim. O zdrowiu psychicznym wiemy wszystko, dzięki czemu jesteśmy w stanie precyzyjnie z diagnozować źródło problemu, postawić trafną diagnozę i wdrożyć odpowiedni plan terapii. Stosujemy najwyższe standardy leczenia, korzystamy z najlepszych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych. Podchodzimy do każdego Pacjenta indywidualnie, traktując jego problemy całościowo.

 

Zakres usług Poradni Specjalistycznych Medica

Psychiatra

Leczenie psychiatryczne w Poradni Medica rozpoczyna się od szczegółowo zebranego wywiadu z Pacjentem oraz rodzicem lub opiekunem prawnym w przypadku dzieci i młodzieży. W zależności od wyniku przeprowadzonego badania lekarz specjalista psychiatra stawia diagnozę, wykonuje dodatkowe testy, ustala program leczenia. Specjaliści Psychiatrzy z Poradni Medica mają uprawnienia do wystawiania recept, zwolnień lekarskich, zaświadczeń do ZUS, skierowań na badania. Usługi świadczymy w ramach NFZ oraz prywatnie.

W Poradni Specjalistycznej Medica diagnozujemy i leczymy:

 • depresję, zaburzenia nerwicowe,
 • zaburzenia odżywiania (w tym anoreksję i bulimię),
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia i choroby psychiczne,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia osobowości,
 • zespoły otępienne,
 • zaburzenia emocji i zachowania rozpoczynające się w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym,
 • zaburzenia emocjonalne
 • całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera, zaburzenia hiperkinetyczne, ADHD, tiki.


Psycholog

Aby skorzystać z porady psychologa należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry. Nasz zespół psychologów oferuje pomoc psychologiczną dla osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Wykonujemy również diagnozy psychologiczne, udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to osoba która ukończyła studia wyższe odbyła kilkuletnie studia podyplomowe, regularnie uczestniczy w superwizji. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystują w prowadzeniu psychoterapii indywidulanej opracowanej dla każdego pacjenta, prowadzą psychoterapię wspierającą oraz psychoterapię grupową. Aby uczestniczyć w psychoterapii potrzebne jest skierowanie od lekarza specjalisty.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

W Poradni Specjalistycznych Medica świadczymy usługi z zakresu leczenia uzależnień i współuzależnień. Poradnia oferuje terapię dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików, osób z uzależnieniami mieszanymi a także tych, którzy doświadczają przemocy. Specjaliści Terapii Uzależnień Poradni Medica towarzyszą w wychodzeniu z nałogu, monitorują proces trzeźwienia, prowadzą psychoterapię indywidualną oraz grupy podstawowe oraz zaawansowane dla osób uzależnionych.

Poradnia Logopedyczna

W Poradni Logopedycznej Medica zespół naszych specjalistów zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń mowy oraz ich leczeniem za pomocą odpowiedniej terapii logopedycznaj. Logopedzi przeprowadzają wywiad oraz wszystkie niezbędne badania w celu oceny sprawności narządów mowy. Oferta kierowana jest do dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Badanie Ados-2

Dysponujemy nowoczesnymi narzędziami do wczesnej i szybkiej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie Ados-2 pozwala na precyzyjną diagnostykę i jest niezwykle cenione na całym świecie, gdyż cechuje się wysoką skutecznością. Wykonujemy diagnozę:

 • Autyzmu dziecięcego
 • Autyzmu atypowego
 • Zespołu Aspergera